Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Tutorlæger i klinikken: Ana Lopes og Kristian Rene Kristensen.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 

Hvor langt er uddannelseslægerne ?

 

Basislægen har afsluttet lægestudiet og har typisk haft et ½ års ansættelse på sygehuset og skal være på Lægehuset i 6 måneder.

Introduktionslægen er færdig med sin basisuddannelse og overvejer at blive praktiserende læge. Introduktionsstillingen kan vare enten i 6 måneder eller 12 måneder.

Bloklægen har valgt speciallægeuddannelsen til praktiserende læge og skal gennemgå 3 faser:

  • Fase 1: Er 6 måneder på Lægehuset efterfulgt af 30 måneder på sygehuset, men med månedlige returdage på Lægehuset.
  • Fase 2: Er 6 måneder på Lægehuset
  • Fase 3: Lægen kommer fra et andet Lægehus og skal være 12 måneder på Lægehuset. Det er sidste ansættelse inden man er speciallæge i almen medicin. 

 

Introduktion / uddannelseslæge ( EDB-klinisk arbejde – procedure – oprettelse i systemet etc. )

Forud for start i klinikken tilbydes uddannelseslægen en præsentationssamtale for, at se klinikken og møde læger og personale. Ved lejlighed vil pågældendes planlagte fraværsønsker ( ferie, kursus, afspadsering, omsorgsdage osv. ) blive hørt med henblik på planlægning af klinikkens drift.

Ved start i klinikken afholdes introduktionssamtale til afklaring af gensidige forventninger og behov for introduktion, gennemgang af uddannelsesprogram, og vurdering af kompetencer, som skal opnås og hvordan de nås.

Afhængig af uddannelseslægens erfaring, gennemgås de almindelige administrative og kliniske procedurer i praksis. Der oprettes digital signatur, som muliggør arbejde med lægesystem og FMK.

Uddannelseslægen får mulighed for, at følge alle læger i forhold til konsultationer, besøg osv. Ligeledes bliver de introduceret i det øvrige personales kompetencer.

Der afsættes tid til patienterne i forhold til kompetencer og behov.

Uddannelseslægen forventes, at have en arbejdstid som følger de øvrige læger. Ugentlig arbejdstid er 37 timer. 

Beskrivelse af den daglige supervision og vejledning.

Der er en tutorlæge tilknyttet introduktionslægen, men alle læger deltager i den daglige undervisning/ supervision. Der afholdes samtaler og supervision med uddannelseslægen dagligt.

Der vil løbende blive afholdt samtaler til kompetencegodkendelse og evalueringssamtaler.